ΔΕΥΤΕΡΑ                      9:00 - 15:00

ΤΡΙTΗ                            9:00 - 14:30  & 17:00 - 20:30  

ΤΕΤΑΡΤΗ                      9:00 - 15:00

ΠΕΜΠΤΗ                       9:00 - 14:30  & 17:00 - 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                9:00 - 14:30  &  17:00 -20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ                      9:00 - 16:00